תקנון

בית איל – תקנון

 1. סוגי מנויים
 • מנוי ללא הגבלת תוקף, ללא דמי ביטול וללא התחייבות לתקופה, בתשלום חודשי קבוע ("מנוי אונליין"). ניתן לרכוש מנוי זה באתר האינטרנט או פיזית בבית איל, ותוקפו יהיה מרגע התשלום ועד להפסקת המנוי ע"י הלקוח (או ע"י בית איל). שיטת התשלום במנוי מסוג זה הינה מסוג הוראת קבע באשראי. הוראת הקבע תגבה ב-25 לכל חודש עבור החודש העוקב במלואו. בעת ביצוע הרכישה, יגבה תשלום חלקי עבור החלק היחסי שנותר מהחודש הנוכחי. כך שהמנוי בתוקף מרגע הרכישה. מנוי מסוג זה אינו ניתן להקפאה.
  המנוי ייתן את הסכמתו לגבייה באמצעות הוראת קבע כתנאי לביצוע רכישת המנוי. המנוי נותן את הרשאתו לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה.
 • מנוי מוגבל תוקף, הנרכש פיזית בבית איל, עם אפשרות להקפאה ועם דמי ביטול על פי חוק. מנוי זה יהיה בעל תוקף מוגדר מראש ושיטת התשלום בו תהיה במזומן או אשראי (לא בהוראת קבע). מס' תשלומים מקס' באשראי יהיה לפי מס' חודשי תוקף המנוי. במזומן שווי כל המנוי ישולם עם כניסתו לתוקף. ניתן להקפיא מנוי מסוג זה לתקופה של החל משבועיים בכל הקפאה. ועד סכום ימי הקפאה כולל שלא עולה על מחצית מתקופת המנוי המקורי. על הלקוח לוודא את מחיר המנוי לחודש בודד טרם ביצוע העסקה.
 • בית איל שומר לעצמו את הזכות לבקש מהלקוח להציג תעודה המעידה על הטבה למנוי (אזרח ותיק, סטודנט, תעודת נכה, חוגר).
 1. דמי הרשמה

כל לקוח יחויב בדמי הרשמה ע"ס 30 ₪ בעת רכישת מנוי בפעם הראשונה ויקבל תג זיהוי (או כניסה דרך אפליקציה) איתו ייכנס למתחם בית איל בכל תקופת המנוי. תג מזהה זה הוא אישי ולא ניתן להעברה. במקרה של אובדן תג כניסה, יידרש הלקוח לרכוש תג חדש.

 1. ביטולי מנוי
 • "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981". תיקון 37.
 • במינויים ללא הגבלת תוקף (המשולמים בהוראת קבע), הלקוח רשאי לבטל את המנוי בכל שלב ומבלי לספק סיבה. אופן הביטול הינו בשליחת בקשה לביטול דרך האתר/האפליקציה/טלפונית. משמעות ביטול המנוי הינה הפסקת חיוב הוראת הקבע הקרובה. והמנוי יישאר בתוקף עד לסוף החודש העוקב לתשלום הוראת הקבע האחרונה ששולמה.
 • במינויים עם תוקף מוגבל, ביטול המנוי ייעשה טלפונית או פיזית בבית איל, הלקוח יקבל החזר כספי בהתאם לאופן בו שולמה העסקה (אם שולמה באשראי, יזוכה הכרטיס, אם שולמה במזומן, יקבל הלקוח צ'ק מבית איל עם הסכום הדרוש). מסכום ההחזר ינוכו דמי ביטול בהתאם לחוק.
 • ככלל, לא ניתן לבטל כרטיסיות.
 1. כרטיסיות:
 • כרטיסייה מכל סוג שהוא, הינה אישית עבור רוכש הכרטיסייה ואינה ניתנת להעברה או לשימוש בידי לקוחות אחרים.
 • תוקף הכרטיסייה הינו שנה מרגע רכישתה.
 • לא ניתן לבטל כרטיסייה, לא ניתן להקפיא את תוקפה, לא ניתן להמירה לרכישה/מנוי אחר בבית איל, לא ניתן לקבל עבורה החזר כספי (גם אם לא מומשה).
 • כרטיסיית פילאטיס מכשירים: ניתן לרכוש כרטיסיית פילאטיס מכשירים במחיר מוזל למנויי מועדון הכושר והחוגים, בתנאי שבעת רכישת הכרטיסיה ללקוח הרוכש יש מנוי פעיל בבית איל למועדון הכושר והחוגים (או מנוי משולב) בלבד. מחיר כרטיסייה זו למי שאינו מנוי ככתוב מעלה, מפורט במחירון, ויהיה גבוה יותר.
 1. הצהרת בריאות / אישור רפואי

האימון במועדון הכושר או החוגים מותנה במילוי שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות או המצאת אישור רפואי מתאים, בהתאם לחוק הספורט. האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי חלה על הלקוח עצמו ועל חשבונו. בהעדר הצהרת בריאות או אישור רפואי מתאים, לא יתאפשר לחבר להתאמן, זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שרכש. יש לשים לב שאם אחת התשובות בהצהרת הבריאות חיובית, לא יוכל הלקוח להתאמן עד להמצאת אישור רפואי מרופא, המאשר להתאמן, ללא קשר לתוקף המנוי שלו.

 1. פעילות במועדון הכושר והחוגים
 • אין להשתמש במתקנים ובציוד מועדון הכושר או הסטודיואים ללא קבלת הדרכה מראש ע"י אחד ממדריכי הכושר או מדריכי הסטודיו לגבי אופן המנוי
 • אין לשהות בסטודיואים ללא נוכחות מדריך.
 • הפעלת המזגנים תתבצע ע"י המדריכים בלבד.
 • שימוש במתקני מועדון הכושר מחייב נעליים סגורות.
 • יש להשתמש במגבת במהלך האימון.
 • יש לשמור על ציוד המועדון אין לבצע כל פעילות המסכנת את המשתמש או אחד מחברי המועדון, או לעשות במכשירים שימוש שלא נועדו לו. , חל איסור להשחית או לגרום נזק לציוד.
 • חובה להישמע להוראות המדריכים.
 • יש להתייחס בכבוד לחברי המועדון ולהתאמן על מכשיר זמן סביר המתחשב באימונם של חברי מועדון אחרים.
 • חל איסור חמור להשתמש בכל סוג של אלימות, פיזית או מילולית.
 • חל איסור על הכנסת בעלי חיים למועדון הכושר (פרט לכלב נחיה).
 1. קטינים

ניתן להצטרף למועדון הכושר או החוגים החל מגיל 12, קטינים חייבים בחתימת הורה או אפוטרופוס על הצהרת הבריאות בהתאם לחוק הספורט.

 1. שימוש בבריכות, סאונות, מתחם חיצוני ומזרקות
 • יש להישמע להוראת המצילים וצוות בית איל.
 • חובה להתקלח לפני הכניסה לבריכה.
 • הרחצה בבגד ים בלבד.
 • אסור להכניס כלי זכוכית לשטח הבריכה.
 • בעלי שיער ארוך חייבים בכובע רחצה או שיער אסוף, אין להיכנס עם נעליים פרט לנעלי ים.
 • אסורה הקפיצה לבריכה.
 • אסור לאכול בשטח הבריכה.
 • חל איסור על הכנסת בעלי חיים לשטח הבריכות (פרט לכלב נחיה).
 • כניסה לסאונות החל מגיל 16 בלבד.
 • רחצת ילדים עד גיל 6 באחריות הורים / מלווים.
 • השהייה בבריכת הפעוטות באחריות ההורים בלבד.
 • רחצה בג'קוזי מתחת לגיל 12 מותנית בליווי הורים / מלווים.
 • אין להבעיר אש מכל סוג בכל שטח בית איל (לרבות מנגל, נרגילה, גזיה)
 • העישון אסור במתחם בית איל פרט לפינת העישון המוגדרת.
 • אין לשפוך נוזלים בסאונה.
 • חובה לשמור על ניקיון מתחם החוץ, לזרוק אשפה לפחים בלבד.
 • יש לנהוג בכבוד כלפי משתמשי הבריכה האחרים, לאפשר שחייה של מס' שחיינים במסלול במקביל בשעות העומס.
 • חל איסור חמור להשתמש בכל סוג של אלימות, פיזית או מילולית.
 1. מכונות ממכר אוטומטיות:
 • עמותת בית איל אינה אחראית על כל נזק או עוול שיגרם ללקוח בעקבות שימוש במכונות הממכר האוטומטיות הנמצאות במתחם.
 • במקרה של תקלה במכונת ממכר אוטומטית יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שמספרו מופיע על המכונה ולפעול לפי ההנחיות.
 1. כללי
 • עמותת בית איל רשאית לסיים את חברותו של כל חבר או הרחקתו של כל לקוח במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון ו/או של איזו מהוראות צוות או הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכד'.
 • עמותת בית איל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/ואו לחדש מנוי קיים.
 • חובה לסיים את כל הפעילויות במועדון (לרבות רחצה) ולצאת ממנו לפני שעת הסגירה שנקבעה.
 • אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי ללקוחות עמותת בית איל, בסביבת בית איל, למעט הפעילות המסחרית המורשית על ידי עמותת בית איל.
 • עמותת בית איל אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים.
 • עמותת בית איל רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
 • הלקוח מאשר כי קרא והבין את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין עמותת בית איל ללקוח והוא מאשר כי ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בדבר זכותו לבטל את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו האלקטרונית על טופס ההרשמה ועל התקנון מהווה הסכמה לאמור בתקנון.
 • ידוע ללקוח כי עותק מהתקנון עומד לרשותו לעיון במשרדי המועדון ובאתר האינטרנט.
 • התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.
 • עמותת בית איל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן מעת לעת את מחירי כל סוגי המנויים.